Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Historie

Datum vytvoření

31. 12. 2009, 17:48:00

Období článku

31. 12. 2009

Rubrika

KT Noha

Historie organizované turistiky v Bučovicích

Začátky organizované turistiky v Bučovicích lze klást již do počátku 20. století. V roce 1905 zde vycházel turistický časopis a o pět let později byl bučovický klub "Noha" členem organizace Klubu českých turistů Brno (KČT). Jeho zakladateli se stali především profesoři gymnázia František Neuwirth, Ing. Josef Kos a František Srp, František Frantál, ředitel měšťanské školy, ale také někteří studenti a obchodníci. V roce 1914 byla otevřena v budově školy turistická noclehárna. Ta existovala ještě v roce 1948, kdy měla 8 lůžek.

V roce 1933 byl založen odbor turistiky KČST (klubu československých turistů). V roce 1937 měl 165 členů; z nich bylo 45 mladých lidí. Ve třicátých letech prováděl značení na 200 km turistických cest profesor Josef Kos se svými studenty. Zavedl i místní značky bílé barvy, které měly tvar ležatého křížku (obdoba "krát" z počtů – pan profesor vyučoval matematiku). Pravá dolní nožka byla malinko prodloužená – pan profesor značce říkal letadýlko. To proto, že turisty zval do nadoblačných výšin k absolvování, jak on říkal, vrškové túry ?Vrchy Ždánskými". Mimo jiné i na nejvyšší vrchol tehdy zvaný "U Jezírka", dnes ?U Slepice". Jeden člen klubu, hudebník, složil pochodovou píseň, kterou si členové na svých vycházkách zpívali. Značení turistických cest (200 km) prováděl s několika studenty profesor Josef Kos. Z pozvánky na 13. valnou hromadu odboru KČT, která se konala 11. března 1945 u Rozsůlků je zřejmé, že předsedou byl František Frantál a jednatelem Josef Kos. V padesátých letech stanul v čele odboru turistiky v rámci Sokola a pak i ČSTV Josef Korčián, v šedesátých letech se k němu přidal Ing. Jan Hykrda. V té době se uskutečnila řada akcí, zejména s mládeží. V roce 1956 to byla např. účast na srazu turistů na Vranovské přehradě, v roce 1957 na orientačních závodech (celkově zde bylo 382 chlapců a děvčat). Tyto závody uspořádal odbor v roce 1963 v lesích Nevojic. Odbor pořádal pravidelné vycházky, např. první jarní vycházky v roce 1965 se zúčastnilo více než 30 děvčat a chlapců. Od roku 1967 byla činnost na 5 let přerušena. Od roku 1972 let vedl oddíl turistiky TJ nejprve Gusta Kratochvíl (přešli do něj bývalí skauti) a po něm od konce 80. let Ing. Jaroslav Mlejnek.

Po roce 1989 byla obnovena činnost KČT – odbor v jeho rámci zůstal i členem TJ ČSTV Bučovice. Počet členů oddílu se v posledních třiceti letech (od r. 1972) pohyboval mezi 80 – 140 členy, jeho činnost řídil osmičlenný výbor. V roce 2001 má odbor 156 členů, z toho více než 55 mladých do 26 let. Složení výboru: Ing. Jaroslav Mlejnek – předseda, Zdeněk Kratochvíl – místopředseda, Gusta Kratochvíl – hospodář, ing. Tomáš Habarta – vedoucí TOM Štíři, Jiří Adámek, František Plšek, Stanislav Goliáš, Ladislav Plšek, Radim Doupovec.

V letech 1973 – 1976 oddíl turistiky organizoval tradiční přespolní běh "Okolo Bučovic". 12. ročníku v roce 1976 se zúčastnilo 148 závodníků. Pak převzal organizování oddíl lyžování. Turistický oddíl mládeže se v 70. – 80. letech účastnil turistických závodů mládeže – v nich závodily dvoučlenné hlídky v nejrůznějších disciplínách, např. stavba stanu, orientace mapy, překonávání lanové lávky, poznávání dřevin. Úspěchů na krajské úrovni dosahovaly např. Daniela Drbalová a Radka Mangerová.

Od roku 1969 pořádají bučovičtí turisté každoročně (obvykle v září a v říjnu) pro veřejnost dálkový a turistický pochod "Bučovická padesátka". V jednotlivých ročnících se ho účastní řádově 100 – 250 turistů. První ročníky vedly po silnici přes Slavkov, Rousínov a Vyškov a hodnotilo se umístění pochodníků. Od roku 1998 byly pěší trasy vedoucí přes Ždánický les (5, 11, 20, 30, 50 km) rozšířeny o úseky pro cyklistiku (30, 50, 75 km). Od roku 1989 (v listopadu) zajišťuje organizačně odbor KČT dálkový pochod "Vřesovická stovka" s trasami 100 a 50 km. Další akcí tohoto druhu je únorový "Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého" uskutečňovaný od roku 1996 (trasy 5, 10, 17, 30, 50 km). Název je odvozen od tří hlavních organizátorů (Františka Plška, Čestmíra Horáčka, Jiřího Adámka) dle jejich vzezření. Zpestřením bývá projížďka na koních pro nejmenší děti u černčínské hájenky. Zejména pro děti a jejich rodiče je určen "Předmájový večerní výšlap" aneb "Noční pochod" s trasami o délce 5, 11 a 15 km. Většina těchto pochodů se koná ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže. Aktivnímu rozvoji turistiky v 60. – 80. letech napomáhala i celostátní akce 100 jarních kilometrů. V devadesátých letech byla v rámci jižní Moravy přejmenována na "První jarní výšlap" – koná se vždy první jarní neděli (v roce 1998 to bylo např. na Mohyle míru, 1999 v Moravském krasu; v roce 2000 na hradě Pernštejně, v roce 2001 na Babím lomu). Pro velký zájem je z Bučovic posledních letech na tyto akce vypravován zvláštní autobus.

Mezi zdatné členy patří Jiří Adámek, který má na svém kontě účast nejen na desítkách 100km pochodů, ale zejména na jednom z ročníků akce "Zemí krásnou, zemí milovanou". V roce 1988 nachodil během tří týdnů na trase od Čierné nad Tisou do Hranic u Aše 1021 km. V roce 1986 absolvoval v podstatě jako běžkař začátečník Jizerskou padesátku. Získal i několik titulů "Železného muže" absolvováním tří disciplín během 24 hodin – maratónu, plavání v délce např. 3,6 km a 100km jízdy na kole.

Především v sedmdesátých a osmdesátých letech organizoval oddíl turistiky týdenní zimní pobyty na horách (zejména v Suché Rudné v Jeseníkách), tradičně pořádá i jednodenní zájezdy na lyže do Jeseníků. Běžně se členové oddílu zúčastňují dálkových pochodů (např. Kyjovská 50, Pošťácká 50) a vycházek (např. v roce 1995 se jich uskutečnilo 15) do okolí Bučovic (Ždánický les, Chřiby, Slavkovsko a Brněnsko).

Od roku 1968 pořádají bučovičtí turisté (v počátcích pod hlavičkou Junáka, od roku 1973 jako Turistický oddíl mládeže (TOM) pravidelné dětské tábory: u Rokytné (1968 – 1970), u Želetavky (1971), na Skřípině u řeky Oslavy (1975–1978), u rybníka nedaleko Šumné (1972–1974 a 1979–1982) a od roku 1983 na své základně ve Vřesovicích na okrese Hodonín. Náplní tábora je turistika, sport, koupání, hry a soutěže. Nechybí i posezení při kytaře u táboráků. Oblíbené byly vícedenní průzkumné výpravy několikačlenných hlídek, tzv. petrachtace. Mládež vedl přes dvacet let od roku 1973 ing. Jaroslav Mlejnek. Po určitém útlumu byla koncem 90. let činnost turistického oddílu mládeže obnovena a to především zásluhou ing. Tomáše Habarty, ing. Ladislava Plška a Karla Pogštefla ml. Ti se také angažují v organizování červnových Dětských dnů v městě Bučovice a dalších akcí pro mládež. Pro schůzky Turistického oddílu mládež slouží klubovna – v sedmdesátých letech byla na koupališti. Od konce 70. let využívá má TOM klubovnu na Padělkách, která byla vybudována z dřívější ubikace pro dělníky, kteří stavěli toto sídliště.

Několik členů se zapojilo do turistického značení (v osmdesátých letech Svatopluk Řehůřek, od poloviny devadesátých let jsou to Svatopluk Gamba, ing. Ladislav Plšek, Stanislav Goliáš, Alena Goliášová).

Ing. Jaroslav Mlejnek

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 2. 8. 2017, 21:23:06
Volba pro město Bučovice